Verplichtingen rondom het Energielabel in Nederland

Een Overzicht

Het Energielabel is een belangrijk instrument in Nederland om de energie-efficiëntie van gebouwen te beoordelen. Het geeft inzicht in de energieprestaties van een woning of gebouw en is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering. In dit artikel bieden we een overzicht van de verplichtingen rondom het Energielabel in Nederland, inclusief de recente wijzigingen en de consequenties van het niet voldoen aan deze verplichtingen.

Verplichte afgifte bij verkoop en verhuur

Bij verkoop of verhuur van een woning is het verplicht om een geldig Energielabel te hebben. Het label geeft potentiële kopers of huurders inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Het Energielabel varieert van A (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer energie-onzuinig). Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper of verhuurder om het Energielabel aan te vragen en te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Aanvraagprocedure en geldigheid

Het aanvragen van een Energielabel kan worden gedaan door een erkend deskundige. Deze deskundige voert een inspectie uit om de energieprestaties van de woning te beoordelen. Vervolgens wordt het Energielabel geregistreerd in de officiële database. Het Energielabel is tien jaar geldig na afgifte. Na deze periode moet er een nieuw Energielabel worden aangevraagd.

Consequenties van niet voldoen aan verplichtingen

Het niet voldoen aan de verplichtingen rondom het Energielabel kan verschillende consequenties hebben. Bij verkoop of verhuur zonder geldig Energielabel kan de verkoper of verhuurder een boete krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bovendien kan het ontbreken van een Energielabel invloed hebben op de verkoopbaarheid of verhuurbaarheid van een woning, omdat potentiële kopers of huurders mogelijk terughoudend zijn als ze geen inzicht hebben in de energieprestaties.

Wijzigingen in het Energielabelsysteem

Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het Energielabel. Het vereenvoudigde Energielabel, dat voorheen kon worden verkregen op basis van een online vragenlijst, is niet meer geldig. In plaats daarvan is een fysieke inspectie van de woning door een erkend deskundige

Bekijk onze andere blogs